Iskolapszichológia

Az iskolapszichológus elsőrendű feladata az egyéni és csoportos konzultáció és tanácsadás amelyet – saját szabad elhatározásuk, kérésük alapján – az iskolai élet valamennyi szereplője igénybe vehet: a diákok és diákcsoportok éppúgy, mint a tanárok és a szülők.
Az iskolapszichológus feladatainak és céljainak a középpontjában az iskolában keletkező, illetve az iskolai létezéssel kapcsolatos érzelmi, kapcsolati, teljesítménybeli nehézségek felderítése, a diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal való közös megértése és az elérhető legmegnyugtatóbb rendezése áll.

Az iskolapszichológusra nemcsak akkor van szükség, amikor “baj van”.

A kapcsolati és kommunikációs kultúra elmélyítése, a konfliktuskezelő, problémamegoldó hatékonyság fejlesztése, az iskolai csoportokon belüli és a csoportok közti együttműködés még kiaknázatlan lehetőségeinek felkutatása sok esetben legalább olyan fontos tevékenység, mint a “tűzoltás”. Ennek gyakorlati módszerei közé tartozik például a pedagógiai esetmegbeszélés, az osztályok kapcsolati hálózatát és csoportdinamikáját feltáró szociometriai vizsgálat és az eredmények csoportos megbeszélése, valamint a resztoratív (helyreállító) konfliktuskezelési technikák elsajátításának, alkalmazásának támogatása.

Az iskolapszichológus kompetenciája körébe tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás (egyéni és csoportos) a terápia azonban nem. Ha mégis ez utóbbira lenne szükség, akkor az iskolapszichológus segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel és szakemberekkel (pl. nevelési tanácsadó).

Milyen problémákkal fordulhatnak a diákok az iskolapszichológushoz?

• érzelmi problémák (krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás)

• viselkedési zavarok

• beilleszkedési zavarok

• családi problémák

• tanulási, koncentrációs gondok

• pályaválasztási, életvezetési tanácsadás

Milyen problémákkal fordulhatnak a szülők az iskolapszichológushoz?

• iskolai teljesítményszorongás, tanulmányi eredmény romlása, tanulási nehézségek

• hirtelen viselkedésváltozás, nevelési nehézségek, magatartási viselkedési gondok

• motivációhiány

• pályaorientáció, pályaválasztás

• tanácsadás

• szülő-gyermek, tanár-diák konfliktusok megoldásának támogatása

ISKOLAPSZICHOLÓGUSI FOGLAKOZÁS TÍPUSOK, IGÉNYNEK, OSZTÁLYFŐNÖKNEK JELZÉSE ALAPJÁN:

ALSÓ OSZTÁLYOK:

– Osztályközösség építés (elfogadás, tolerancia, együttműködés támogatása játékos formában)

– Kommunikációs tréning

– „Bátorság csoport” – szorongásoldás, varázsjátékos, meseterápiás elemekkel

– Elsősök számára: adaptációs csoport – melynek célja játékos formában támogatni az óvodából az iskolába való átmenetet (szorongásoldás, kreativitás fejlesztés, belső fékek fejlesztése)

– Szociometria felvétele

– Tanulástechnika csoport

– Egyéni tanácsadás

FELSŐS OSZTÁLYOK:

– Tanulástechnika csoport

– Szociometria felvétele

– Osztályközösség építés (asszertivitás tréning, élménypedagógia – kalandterápiás tréning elemekkel)

– Kommunikáció fejlesztő, szorongásoldó csoport

– Fiú/Lány csoport (korosztályt foglalkoztató kérdésekről kötetlen, vagy tematikus beszélgetés)

– Szóbeli felvételire való dramatikus felkészülés

– Egyéni tanácsadás

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK:

– Szociometria felvétele

– Pályaválasztás

– Osztályközösség építés (asszertivitás tréning, élménypedagógia – kalandterápiás tréning elemekkel)

– Egyéni tanácsadás

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS preventív feladatai közé tartozik az iskolai életet gyakran megkeserítő agresszív (szóbeli, fizikai) viselkedésformák, bullying megjelenésének csökkentése, mely kisebb csoportokban, osztályközösségekben, vagy akár az egész iskolát érintő projektekben valósulhat meg.

Kiegészítő feladatok: A nevelési tanácsadó munkájának iskolai koordinálása, BTM vizsgálatra, Képességvizsgáló Bizottsághoz irányított gyermekek koordinálása, kísérése.