Tevékenységünk

Szakfeladataink, módszereink

12. kerületi Szakszolgálatunk a következő területeken segíti a szülők és pedagógusok nevelő munkáját:

– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

– szakértői bizottsági tevékenység (különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló státuszának megállapítása)

– nevelési tanácsadás

– logopédiai ellátás

– gyógytestnevelés

– iskolapszichológiai, óvodapszichológiai koordinációs feladatok

– kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A feladatellátások több telephelyen valósulnak meg.Jelentkezés:

1. önként

Mi történik a jelentkezés után?

Először a szülővel folytatunk egy ismerkedő, probléma felvevő beszélgetést. Ez az u.n. első interjú. Ekkor a szülő elmondja milyen probléma miatt keresett fel minket, a probléma mikor kezdődött, milyen eddigi próbálkozások voltak a javításra, kezelésre. Ha voltak már előző vizsgálatok, érdemes a szakvéleményeket elhozni. Előfordul, hogy ez az egyszeri találkozás, mint tanácsadás és/vagy orientáció egyéb szakintézményekbe, kielégítő a jelentkezőnek. Ezt követi a gyermek vizsgálata, a diagnosztikai szakasz, amely 3-5 alkalmat vesz igénybe. Ekkor a gyermek egyedül jön be a pszichológus ill. pedagógus szobájába. A következő találkozás újra a szülővel történik, ekkor összegezzük a vizsgálat eredményét, és megtesszük javaslatunkat. Felajánlhatunk pszichoterápiát, egyéni vagy csoportos formában, vagytanácsadást maximum 5 alkalommal.Ez vonatkozhat további intézmények vizsgálatára (mint Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság, orvosi vizsgálat), Mindez barátságos, jó hangulatú környezetben történik tanácsadónkban.

2. óvodai, iskolai beutalóval, vizsgálati kérelemmel

Az intézmény a szülő egyetértésével kitölti a „Szakértői vélemény iránti kérelem” nyomtatványt (honlapunkon a dokumentumok oldalon megtalálható).Ezt a pedagógiai véleményekkel együtt elküldi hozzánk.

Ezután a vizsgálati időpontokról levélben értesítjük a szülőket, előtte telefonon egyeztetve. A vizsgálatok után véleményt írunk, amelyben további vizsgálatra teszünk javaslatot(SNI gyanú esetében) vagy intézményünkben ajánljuk fel a terápiás lehetőségeket.