Korai fejlesztés és tanácsadás

Mit jelent a korai fejlesztés?

Korai fejlesztés a 0-3 éves korú gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését és gondozását jelenti. A terápiás ellátás megkezdésére a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság tesz javaslatot, szakértői véleményükben szerepel az ellátásra kijelölt intézmény neve, a szükséges fejlesztési óraszám a sajátos nevelési igényű gyermek számára. Az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlesztő foglalkozásokon vehet részt egyeztetett időpontokban.

Mit jelent a korai tanácsadás?

A szakszolgálat prevenciós (megelőző) tevékenység keretében együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosít.

Szakszolgálatunk ezt a feladatot a Korai Ambulancia keretében látja el. További tájékoztatást itt és itt talál.

Az ellátás színterei kerületünkben:

Bölcsődei ellátás: a kerület bölcsődéiben kollégáink biztosítják a fejlesztő foglalkozásokat az SNI (sajátos nevelési igényű) diagnózissal rendelkező gyermekek számára.

Gyermekotthoni ellátás: kerületünkben található gyermekotthonokban és fogyatékos otthonban szintén helyszíni ellátást biztosítunk a szakértői bizottság által erre javasolt gyermekek számára.

Családban élő SNI gyermekek ellátása: a családban élő 0-3 éves korú, szakértői bizottság véleménye alapján sajátos nevelési igényűnek javasolt gyermekek számára a fejlesztő foglalkozások helyszíne szakszolgálatunk Böszörményi úti épülete, időpontja egyeztetés alapján.

Családban élő nem SNI gyermekek ellátása: mindazok a családok, akik kerületünkben élnek 0-3 éves korú gyermekük számára igénybe vehetik az intézményünkben működő Korai Ambulancia szolgáltatásait. Az ambulancia szolgáltatásairól bővebb információt talál itt és itt.

Mit jelent a sajátos nevelési igény a 0-3 éves korúak esetében?

A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmódot igényel, a szakértői bizottság véleménye alapján pszichomotoros fejlődésének elmaradása miatt jogosult a korai fejlesztés igénybevételére. Esetleg mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzd.

Hogyan érhető el az ellátás?

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.sz Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsága (1077 Budapest, Izabella u.1) a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti, így az SNI gyermek jogosult az ellátásra.

Az SNI diagnózissal nem rendelkező családoknak a Korai Ambulancia vizsgálata nyújt segítséget. Ezt a vizsgálatot szülői kérésre, vagy védőnői, házi gyermekorvosi ajánlásra végezzük előzetes jelentkezés alapján.

Ha a szülő a házi gyermekorvos, a védőnő vagy a bölcsőde jelzése alapján súlyosabbnak ítéli meg a problémát, fejlődési elmaradást, vizsgálati kérelemmel fordulhat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.sz Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságához (1077 Budapest, Izabella u.1).

Munkatársaink

Korai fejlesztés

Burján Judit – gyógypedagógus (szurdopedagógia- oligofrén pedagógia szak)

Fialovszky Dóra – gyógypedagógus (szomatopedagógia- tanulásban akadályozottak szakirány)

Rózsáné Grób Ildikó – gyógypedagógus (logopédia – tiflopedagógia szak)

Korai Ambulancia

Juhász Ibolya – gyógypedagógus, fejlesztő terapeuta, perinatalis tanácsadó

Elérhetőségeink

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. Kerületi Tagintézménye

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22

„A” Irodaház II. emelet

Tel: (06-1-) 319-7491, 319-9297

E-mail: gesztan@t-online.hu

Kapcsolódó törvényi rendelkezések

15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről

4§ és 5§ A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

24§ A nevelési tanácsadást

2011 CXC. törvény a köznevelésről

18§ A pedagógiai szakszolgálatok