Logopédia

 Logopédiai Szolgáltatás

Küldetésünk, hogy a kommunikáció optimális szintre emelésével biztosítsuk a beszédhibás gyermek személyiségének töretlen fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, illetve rehabilitációt.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményében dolgozó logopédusok feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozások végzése.

Szakszolgálatunk logopédusai a megkésett, akadályozott beszédfejlődés, artikulációs és kommunikációs zavarok, orrhangzósság, hangképzési rendellenességek, nyelvlökéses nyelés, hadarás, dadogás, korrekciójával, az olvasás-írás-számolási zavarok prevenciójával foglalkozik.
A logopédiai csoport a kerület 26 helyszínén, az óvodákba, iskolákba kijárva, valamit a logopédiai központban ambulánsan biztosítja a XII. kerületi gyermekek logopédiai ellátását.

Simai Edit Tagintézmény vezető helyettes, logopédiai vezető

Elérhetőségeink

Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. III. emelet

Tel.: 201-06-02

E-mail: logopedia12@szakszolg.t-online.hu

Facebook: XII. ker.logopédusai

Logopédusok

 • Simai Edit Főv. Ped. Szakszolgálat XII. ker. Tagint.vez.h., logopédiai vezető
 • Bagó Renáta
 • Czakó Judit
 • Császár Andrea
 • Domak Judit
 • Egri Veronika
 • Erőss Zita
 • Kardos Andrea
 • Kis Borbála
 • Krencsey-Nagy Erika
 • Kurucz Zsuzsanna
 • Lengyel Mónika
 • Munkás Nóra
 • Mucsi Adrienn
 • Szász Beáta
 • Tóth Éva
 • Varga Nóra
 • Jelenleg otthon babázó kollégáink: Décsi Gabriella, Homola-Turbucz Sarolta, Udvarhelyi Anna, Welker Judit.